Aktywni obywatele

fundusz regionalny

Rozwijamy się dla lepszego jutra!

Z ogromną radością dzielimy się informacją, że dzięki wsparciu Funduszy Norweskich oraz Funduszy EOG, nasza fundacja zyskała możliwość wszechstronnego rozwoju. Inwestycja w wiedzę i umiejętności naszego zespołu oraz wyposażenie fundacji w narzędzia do efektywnej pracy, nawiązywanie nowych relacji i partnerstw to główne owoce współpracy z Aktywnymi Obywatelami.

Działanie 1: Przebudzenie do działania

Wrzesień 2023 – Marzec 2024

W ramach działania mogłyśmy szkolić się w wielu dziedzinach, związanych zarówno z organizacją pracy w fundacji, pierwszą pomocą, jak i wiedzą przyrodniczą oraz ekofilozofią. We wrześniu 2023 r. uczestniczyłyśmy w szkoleniach z pierwszej pomocy. Zimą 2024 r. brałyśmy udział w warsztatach głębokiej ekologii oraz szkoleniu o kulturotwórczej roli drzew. Obecnie jesteśmy w trakcie szkolenia, które wzmacnia kompetencje i pogłębia wiedzę zarządu fundacji w dwóch obszarach: organizowanie i zarządzanie w organizacji. Dzięki grantowi zaopatrzyłyśmy też fundację w niezbędny sprzęt do funkcjonowania i prowadzenia działań.

Działanie 2: Jak Cię widzą, tak Cię piszą

Wrzesień 2023 – Marzec 2024

Stajemy się coraz bardziej zauważalne. Jesteśmy aktywne na FB, IG oraz na TikTok, a co najważniejsze, fundusze z mikrograntu pozwoliły nam sfinansować powstanie strony www.lesneprzebudzenie.pl.

Działanie 3: Międzypokoleniowy LasArt

Listopad 2023

Najważniejsza dla nas jest możliwość podejmowania przedsięwzięć integrujących i angażujących społeczność lokalną w działania proekologiczne. To działania, które chcemy w przyszłości rozwijać najbardziej. Jako pierwsze działanie, zorganizowałyśmy jesienią międzypokoleniową nocną wyprawę do lasu – LasArt, na której seniorzy wraz z wychowankami Świetlicy Środowiskowej mogli wędrować razem w ciemności, by odkryć tajemnice nocnych zwierząt.

Działanie 4: Miejsce przyrodniczych zdarzeń

Wrzesień 2023 – Marzec 2024

Przed nami jeszcze utworzenie miejsca przyrodniczych spotkań, do którego zaprosiliśmy seniorów i seniorki, osoby o specjalnych potrzebach, dzieci, młodzież oraz nauczycieli z miejscowych szkół, a także dzieci ze Świetlicy Środowiskowej. Oprócz stworzenia miejsca, liczymy także na integrację międzyśrodowiskową i międzypokoleniową. Będzie to przestrzeń spotkań, warsztatów i odpoczynku w Kętach, nad rzeką Sołą.

Otwarcie planowane jest na wiosnę 2024 roku.

Scroll to Top